M’he trobat un animal… què faig?

Acull

Les cases d’acollida són imprescindibles per al funcionament de FELCAN ja que en aquests moments no tenim refugi i aquesta és l’única manera de salvar nous gossos i gats que ho necessiten.

Tu poses el límit de temps en l’acollida: una setmana, quinze dies, un mes o fins que siga adoptat.

Funcionament i normativa

 • FELCAN seleccionarà els casos en funció de la casa d’acollida i de les necessitats de l’animal.
 • FELCAN assessorarà i acompanyarà en tot moment a la casa d’acollida durant el temps que dure l’acollida.
 • Quan algun adoptant s’interesse per l’animal acollit ens posarem en contacte amb tu perquè puga visitar-ho. No cal quedar al teu domicili, podem concertar la visita a algun parc o zona de passeig prop de la teua casa, respectant en tot moment la teua disponibilitat horària.
 • Si has de fer un viatge o vas a absentar-te del teu domicili per un temps determinat, avisa’ns amb la major antelació possible per poder reubicar l’animal en el cas que no ho pugues portar amb tu.

Vacunes i despeses veterinàries

 • Si l’edat ho permet, els animals portaran al dia la vacunació necessària a criteri del nostre veterinari, així com el microxip i passaport marcat per llei.
 • Quan siga necessari, es portarà a l’animal al nostre veterinari perquè procedeixa a vacunar-ho o fer seguiment del mateix. Si no disposes de vehicle un dels nostres voluntaris recollirà l’animal i el portarà de volta a la teua casa.
 • Les despeses, tant veterinaris com d’alimentació, correran per part de FELCAN.

Passejades (en cas de gos)

 • El gos ha d’anar lligat durant els passejos diaris.
 • FELCAN proveirà al gos d’una xapa plàstica amb els nostres telèfons de contacte. El gos ha de portar-la sempre que surta al carrer.
 • La casa d’acollida es compromet a complir les ordenances de la seua població en aquest tema. Si no coneixes aquestes ordenances, FELCAN te les proporcionarà.

Seguiments

 • La casa d’acollida es compromet a informar de l’estat de l’animal, així com a permetre seguiments, tant telefònics com domiciliaris.